Šobrīd ārpus Latvijas dzīvo un strādā 170 000 potenciālu Latvijas darbinieku. Mēs vēlamies piesaistīt tos darbam Latvijā.

Piesaisti arī Tu!

Vairāk par kustību

88 darba devēji pievienojas mērķim piesaistīt ārzemēs dzīvojošos Latvijas valstspiederīgos darbam Latvijā

Swedbank

Mēs vēlamies piesaistīt vismaz 5 aizbraucējus darbam Latvijā

Rimi

Mēs vēlamies piesaistīt vismaz 5 aizbraucējus darbam Latvijā

Gravtex

Mēs vēlamies piesaistīt vismaz 2 aizbraucējus darbam Latvijā

SSE Riga

Mēs vēlamies piesaistīt vismaz 1 aizbraucēju darbam Latvijā

Atbalstītāji

Asset 1
ltrk

Darbs un dzīve Latvijā faktos un izplatītākie aizspriedumi

>14 000

Atvērtas vakances

CV-online dati, 2018. g. 30. jūnijs

8,2%

Bezdarba līmenis Latvijā 2018.gada 1. ceturksnī

CSP dati

Zemākais bezdarba līmenis
pēdējo 10 gadu laikā!
53%

Darba devēju šobrīd meklē jaunus darbiniekus

Tele2 korporatīvo klientu
aptauja, 2018. g. jūlijs

5
Atvērtas vakances
Mazos un vidēji lielos uzņēmumos pēdējā gada laikā
13
Atvērtas vakances
Lielos uzņēmumos pēdējā gada laikā
34% darba devēju meklē darbiniekus reģionos ārpus Rīgas, no tiem:
40%

Vidzemē

32%

Zemgalē

20%

Kurzemē

16%

Latgalē

Ārpus rīgas dzīvojošajiem
darbiniekiem darba devēji:
27%

Ļauj strādāt no mājām

22%

Piedāvā transporta
izmaksu kompensāciju

50%

Piedāvā elastīgu darba grafiku

Tele2 korporatīvo klientu
aptauja, 2018. g. jūlījs.
Darba devējiem pēdējā gada laikā visgrūtāk bija atrast:
24%
Galdniekus, elektriķus un citus profesionālo kvalifikāciju profesiju pārstāvjus
22%
Pārdevējus
16%
Transporta vadītājus

Tele2 korporatīvo klientu
aptauja, 2018. g. jūlijs

"2018. gadā 89% uzņēmumu turpinās palielināt savu darbinieku atalgojumu"

Fontes, 2018

927€

Vidējā bruto alga 2017. gadā

997€

Vidējās bruto algas prognoze 2018. gadam

Arvien vairāk darba devēju piedāvā papildus
labumus darbiniekiem, no kuriem populārākie
Neformālie pasākumi
Brīva diena slimības dēļ
Personāla apmācības
Prēmijas
Bezmaksas dzērieni
Apmaksāti tel. rēķini
Un daudzi citi
Cenu līmenis Latvijā ir ievērojami zemāks
salīdzinot ar Rietumeiropas valstīm:
Rīga Londona Berlīne
1 maltīte kafejnīcā EUR 7.00 EUR 16.96 EUR 10.00
1 kg kartupeļu EUR 0.48 EUR 1.39 EUR 1.32
1 km brauciens ar taksi EUR 0.50 EUR 3.62 EUR 2.00
Vienistabas dzīvokļa mēneša īre pilsētas centrā EUR 380.98 EUR 1833.60 EUR 793.46

numbeo.com portāls, 2018. g.

Visbiežāk darba devēji nodrošina apmācības:
Profesionālajās kvalifikācijās
Pārdošanā
Sekretāru un asistentu amatos
Tehnikas operatoru amatos

Tele2 korporatīvo klientu
aptauja, 2018. g. jūlijs

6104

Cilvēki gada laikā izgājuši profesionālo apmācību vai veikuši pārkvalifikāciju, no tiem

39%

Iekārtojušies darbā pirmo 6 mēnešu laikā

Labklājības ministrijas informatīvais
ziņojums par 2016. g.

64% uzņēmumu gatavi pieņemt darbā un nodrošināt apmācības kandidātiem bez iepriekšējas pieredzes
46%
Nodrošinājuši prakses iespējas jauniešiem

Tele2 korporatīvo klientu
aptauja, 2018. g. jūlijs

55%
Turpinājuši darba attiecības ar jauniešiem pēc prakses beigām
41%

Darba pozīciju nav nepieciešamas labas krievu valodas zināšanas

Tele2 korporatīvo klientu
aptauja, 2018. g. jūlijs

90%

Latvijas iedzīvotāju prot runāt valsts valodā

Latviešu valodas
aģentūra, 2016 g.

Uzņēmums darba sludinājumā nedrīkst pieprasīt konkrētas svešvalodas prasmes, ja vien valoda nav pamatoti nepieciešama darba pienākumu veikšanai
Latvijas Republikas Darba likums
Wunder
Swedbank
Krassky
Arvien vairāk Latvijas darba devēju nodrošina saviem darbiniekiem mūsdienīgu darba vidi, kultūru un tehnoloģijas
24%

Vadoša līmeņa darbinieki ir vecumā līdz 30 gadiem

Tele2 korporatīvo klientu
aptauja, 2018. g. jūlijs

54%

Vadoša līmeņa darbinieki ir vecumā no 31 līdz 40 gadiem

Ir pieejamas valsts atbalstītas iespējas pilnveidot vai apgūt jaunas amata prasmes 403 dažādās izglītības programmās
Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide, VIAA
employers
Un vairāk nekā 40 citi starptautisko biznesa pakalpojumu centri piedāvā darba iespējas angļu vai citā svešvalodā
34%
Darba devēju var piedāvāt darbu, kurā nav nepieciešamas latviešu valodas pamatzināšanas

Tele2 korporatīvo klientu
aptauja, 2018. g. jūlijs

50%
No šiem uzņēmumiem jau nodarbina cilvēkus bez valsts valodas pamatzināšanām
language benefits
129€

Rīgas pašvaldības līdzfinansējums auklīšu pakalpojumiem

231€

Rīgas pašvaldības līdzfinansējums privāto bērnudārzu audzēkņiem

18

Dažādas pašvaldības nodrošina līdzfinansējumu auklītēm

RD Izglītības un Satura centrs

86% Rīgas skolu ir mācījušies skolēni, kas pirmoreiz ieradušies vai atgriezušies Latvijā no Ārvalstīm
Asset 2

Topošais diasporas likums ļaus norādīt dzīvesvietas adresi Latvijā papildus ārzemēs esošajai. Bērnus skolai un rindai bērnudārzā varēs pieteikt attālināti.

Par kustību:

Kustība "Latvija strādā" ir ‘Tele2’ sociālā iniciatīva, kura aicina Latvijas darba devējus aktīvi iesaistīties remigrācijas veicināšanā. Katrs darba devējs, kas iesaistās kustībā, publiski apņemas atgriezt vismaz 1 aizbraukušo. Kustības mērķis ilgtermiņā ir atgriezt 1000 darbinieku Latvijā; tās ietvaros darba devējiem tiks stāstīts par labāko praksi darbinieku piesaistē, kā arī piedāvāts atbalsts iekšējā un ārējā komunikācijā.

Piedaloties kustībā:

1. Veicini valsts kopējo ekonomisko izaugsmi, aktualizējot remigrācijas jautājumu savu darbinieku, partneru un klientu vidū.
2. Iegūsti atpazīstamību kā Latvijas nākotnei un ekonomikas attīstībai draudzīgs uzņēmums.
3. Vari izmantot „Latvija strādā“ kustību, lai aktualizētu savas vakances portālā latvijastrada.lv.
4. Iegūsti lielāku uzticību un iespējams priekšroku darba meklētāju vidū.

Atbalstītāji

Asset 1
ltrk